Spårgående grävmaskiner 2017-10-07T11:00:43+00:00

Våra Spårgående maskiner

Nu erbjuder Sjöström Trading spårgående maskiner – tunga spårgående arbetsredskap (TSA) som uppfyller Trafikverkets senaste krav.

Sjöström Tradings spårgående hjulgrävmaskiner byggs i regel på Atlas välbeprövade maskiner.
Atlas hjulgrävmaskiner har i grunden en enastående stabilitet.
Lägg sedan till van Teterings mycket stabila påbyggnation och ni har en maskin som klarar kontaktlednings fundamenten utan problem med PAT-KRÜGER vältningsförhindrande system aktiverat.
Vi kan även bygga på andra fabrikat om kunden så önskar.

Sjöström Trading har den skandinaviska agenturen för Van Teterings tunga spårgående arbetsredskap.

Maskinerna finns i olika utföranden utifrån dina önskemål
Tunga spårgående arbetsredskap från Sjöström Trading Trading går att få i olika utföranden. Exempel på anpassade utföranden:

  • Den spårgående Atlas maskinen går att få med enkelhytt eller dubbelhytt.
  • Den spårgående hjulgrävmaskinen går att få med eller utan stödben.
  • Bandgrävmaskiner av olika fabrikat.
  • Trallor, med eller utan tippflak från AMT Group
  • Dumprar från AMT Group.

Vi utför även installation på er befintliga maskiner
Sedan de nya och de reviderade styrande dokumenten för tunga spårgående arbetsredskap började gälla 30 juni 2014 krävs bland annat att de spårgående maskinerna utrustas med system som begränsar armens svängning och resning och system som aktivt säkerställer maskinens stabilitet. Såsom importör av PAT-KRÜGER vältningsförhindrande system utför vi även installation av de säkerhetssystem som krävs för att uppfylla Trafikverkets krav på tunga spårgående arbetsredskap på äldre maskiner som saknar systemen. Installationen kan göras på vår verkstad.

Trafikverkets styrande dokument
Kraven för tunga spårgående arbetsredskap ställs av Trafikverket och presenteras i fem dokument. Den senaste revisionen av dokumenten trädde i kraft 30 juni 2014.

Våra tunga spårgående arbetsredskap (TSA) uppfyller Trafikverkets styrande dokument:

 • TDOK 2013:0001 Tunga spårgående arbetsredskap – Operativa och tekniska förutsättningar
 • TDOK 2013:0002 Tunga spårgående arbetsredskap – Tekniska krav
 • TDOK 2013:0003 Tunga spårgående arbetsredskap – Medgivandeprövning
 • TDOK 2013:0004 Tunga spårgående arbetsredskap – Besiktningskrav och rutiner
 • TDOK 2013:0005 Tunga spårgående arbetsredskap – Besiktningsmanual

Mer information om tunga spårgående arbetsredskap
Mer information om reglerna för tunga spårgående arbetsredskap finns på Trafikverkets hemsida.

Några av våra leverantörer

www.tetering.nl

www.amtgroup.nl

www.pat-kruger.nl

Leverantörer/Partners